Dobra Praktyka Placówek Normobarycznych i obniżka składek członkowskich

Powstaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Jana Pokrywki przyświecało kilka głównych celów. Jednym z nich jest dbanie o utrzymanie odpowiednich standardów w placówkach normobarycznych. W wyniku prac wewnątrz stowarzyszenia oraz wstępnych konsultacji z praktykami stworzyliśmy dokument o nazwie Dobra Praktyka Placówek Normobarycznych, który ma stanowić podstawę do formułowania porad, opinii, zaleceń, regulacji i standardów dotyczących stosowania technologii normobarycznej.

Aktualna wersja Dobrej Praktyki jest dostępna w postaci pliku PDF tutaj. Zakładamy dalsze prace nad rozbudową i aktualizowaniem tego opracowania w miarę rozwoju i popularyzacji normobarii w Polsce.

W związku z trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się właściciele normobarii zmuszeni do czasowego wstrzymania swojej działalności, decyzją Zarządu obniżamy składkę członkowską do 1500 zł rocznie. Przypominamy, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia posiadający komory normobaryczne będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność warunków atmosferycznych panujących wewnątrz pomieszczenia normobarycznego z założeniami sformułowanymi przez Doktora Pokrywkę.