Partnerzy

W ramach prowadzonej działalności Stowarzyszenie współpracuje z producentami urządzeń normobarycznych. Nasi partnerzy to firmy, które zostały zweryfikowane pod kątem zgodności oferowanych przez nich urządzeń z założeniami Dobrej Praktyki Normobarycznej i otrzymały certyfikat potwierdzający tą zgodność. Korzystając z nich można mieć pewność, że warunki panujące wewnątrz spełniają założenia opracowane przez twórcę normobarii – Doktora Pokrywkę.

Partner główny w zakresie szkoleń: