O nas

Założyciele stowarzyszenia i ich misja


Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne zostało założone przez doktora Jana Pokrywkę i osoby od lat blisko związane, tak z nim, jak i z samą normobarią.

Całej grupie założycielskiej, leży na sercu dalszy rozwój technologii normobarycznej oraz upowszechnianie jej stosowania w Polsce i na świecie, dla dobra ludzi.

Główne cele stowarzyszenia

Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne postawiło sobie następujące cele:

  • wspieranie dalszego rozwoju technologii normobarycznej,
  • inicjowanie, wspieranie i nadzór nad pracami badawczymi dot. technologii normobarycznej oraz jej działania na człowieka i środowisko,
  • popularyzacja normobarii i terapii normobarycznej w Polsce i na świecie,
  • popularyzacja idei zdrowienia i długowieczności w Polsce i na świecie,
  • wspomaganie wiedzą i doświadczeniem inwestorów stosujących lub zamierzających stosować technologię normobryczną,
  • normalizacja prawidłowego użytkowania technologii normobarycznej w stosowanych urządzeniach, w celu zapewnienia jednolitej, wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa jej stosowania,
  • nadzór nad prawidłowym stosowaniem technologii normobarycznej,
  • współpraca z ludźmi, podmiotami gospodarczymi, placówkami badawczymi i innymi instytuacjami, wspomagająca stowarzyszenie w jego pracy.

Działalność stowarzyszenia - kto może zostać jego członkiem?

Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne jest otwarte na współpracę ze wszystkimi ludźmi, którzy poznali normobarię, doceniają jej dobroczynny wpływ na człowieka i pragną przyczynić się do jej dalszego rozwoju.

Członkiem stowarzyszenia może na określonych w statucie warunkach, zostać każda osoba, która jest posiadaczem urządzenia normobarycznego, stosuje je w praktyce, lub chce aktywnie wspierać stowarzyszenie w jego codziennej działalności.

Współpraca ze stowarzyszeniem

Stowarzyszenie chętnie podejmuje się współpracy, z każdą osobą i podmiotem, nie będącymi członkami stowarzyszenia, a które popierają jego misję i cele, lub mogą przyczynić się do realizacji misji i celów stowarzyszenia, na odrębnych zasadach, uzgodnionych indywidualnie.

 

Chcesz wiedzieć więcej lub dołączyć do nas?
Zapraszamy do kontaktu!


Kontakt