Dołącz do nas

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy zapoznać się ze statutem oraz wypełnić deklarację członkostwa umieszczoną poniżej. Po weryfikacji zgłoszenia Zarząd Stowarzyszenia podejmuję decyzję o przyjęciu kandydata w formie uchwały.

Deklaracja członkostwa

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków zrzeszonych Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Jana Pokrywki. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek i aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

Zobowiązuję się zapłacić składkę członkowską w wysokości 2000 zł za rok kalendarzowy w ciągu jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków na konto Stowarzyszenia w Banku Pekao nr konta: 68 1240 4025 1111 0010 9414 0849.

Dane osobowe