Dobra Praktyka Placówek Normobarycznych

Powstaniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego Doktora Jana Pokrywki przyświecało kilka głównych celów. Jednym z nich jest dbanie o utrzymanie odpowiednich standardów w placówkach normobarycznych. W wyniku prac wewnątrz stowarzyszenia oraz wstępnych konsultacji z praktykami stworzyliśmy dokument o nazwie Dobra Praktyka Placówek Normobarycznych, który ma stanowić podstawę do formułowania porad, opinii, zaleceń, regulacji i standardów dotyczących stosowania technologii normobarycznej.

Aktualna wersja Dobrej Praktyki jest dostępna w postaci pliku PDF tutaj. Zakładamy dalsze prace nad rozbudową i aktualizowaniem tego opracowania w miarę rozwoju i popularyzacji normobarii w Polsce.