Komory normobaryczne Long Life certyfikowane przez Stowarzyszenie

Do grona członków wspierających Stowarzyszenia Normobarycznego dołączyła firma Long Life. W ramach współpracy przeprowadziliśmy pomiary, które potwierdziły że zbiornikowe oraz miękkie komory normobaryczne produkowane przez firmę spełniają wszystkie wymagania sformułowane w Dobrej Praktyce Normobarycznej odnośnie ciśnienia atmosferycznego oraz stężeń tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. Korzystając z nich można więc być pewnym, że warunki panujące wewnątrz są zgodne z założeniami opracowanymi przez twórcę normobarii Doktora Pokrywkę.

Long Life oferuje gotowe komory normobarczyne oraz usługę montażu systemu normobarycznego, pozwalającego na zmianę składu i ciśnienia atmosfery w postaci sypialni normobarycznej dla hoteli i domów prywatnych, które stanowią integralną część budynku, jak również komór normobarycznych zorientowanych na świadczenie usług bio-regeneracyjnych, które mogą być niezależnymi obiektami.

Oferta firmy obejmuje podstawową formę systemów, które klient może sam zaaranżować i wyposażyć oraz które są już wykończone pod klucz i gotowe do użytkowania.

Obecnie funkcjonuje pięć ogólnie dostępnych obiektów normobarycznych zbudowanych przez firmę Long Life, znajdujących się w w Rymanowie-Zdroju, Rzeszowie, Chyliczkach, Krynicy Zdroju i Ustroniu. W związku z członkostwem w Stowarzyszeniu firma uzyskała status partnera Stowarzyszenia. Dziękujemy i liczmy na długą i owocną współpracę w popularyzacji i rozwoju technologii normobarycznej w kraju i na świecie.

W ofercie firmy Long Life znajdują się także kapsuły przewidziane dla jednej lub dwóch osób pozwalające na łatwe korzystanie z atmosfery normobarycznej w warunkach domowych lub w ramach prowadzonej już działalności takiej jak gabinety medycyny alternatywnej, hotele, SPA, siłownie, kliniki lekarskie i ośrodki poprawy zdrowia. Szczegółową prezentację kapsuły można znaleźć na stronie: https://long-life.pl/dual/

Więcej informacji o firmie oraz szczegóły dotyczące oferty można znaleźć na stronie: https://long-life.pl/