Komory normobaryczne OXYstar otrzymały certyfikat Stowarzyszenia

Do grona członków wspierających Stowarzyszenia Normobarycznego dołączyła firma OXYstar – jedyny na świecie producent hybrydowych komór hiperbaryczno-normobarycznych. W ramach współpracy przeprowadziliśmy pomiary, które potwierdziły że miękkie komory OXYstar spełniają wszystkie wymagania sformułowane w Dobrej Praktyce Normobarycznej odnośnie ciśnienia atmosferycznego oraz stężeń tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. Korzystając z nich można więc być pewnym, że warunki panujące wewnątrz są zgodne z założeniami opracowanymi przez twórcę normobarii Doktora Pokrywkę.

Komory hybrydowe OXYstar wyróżnia możliwość zamknięcia się w niej samemu bez pomocy oraz rozpoczęcia i sterowania procesem ze środka za pomocą kontrolera. Za pełną automatyzację procesu, doboru i utrzymania optymalnego składu mieszanki oddechowej, pilnowania czasu procesu i jego zakończenia, odpowiada sterownik (kontrolowany ze środka oraz z zewnątrz).

Komora OXYstar 1700 przed i po napełnieniu

Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwają liczne systemy:

  • przed przekroczeniem maksymalnego dla komory i kontrolowanego elektronicznie ciśnienia służą mechaniczne zawory nadmiarowe o wartości 1.5 ATA.
  • komora po osiągnieciu nastawialnego czasu działania sama się rozpręża
  • dzięki manualnemu zaworowi upustowemu istnieje możliwość manualnego rozprężenia komory lub zmniejszenia tempa napełniania
  • komora posiada przycisk awaryjnego zatrzymania tak mechaniczny jak i elektroniczny
  • w środku znajduje się wyświetlacz z ekranem dotykowym umożliwiający stałe monitorowania parametrów pracy komory oraz ich zmianę
  • w przypadku awarii zasilania komora automatycznie wyłącza się i rozpręża
  • komora wyposażona jest ozonator i po wybraniu programu dezynfekcji następuje automatyczne oczyszczenie wszystkich wewnętrznych elementów urządzenia ( zawory, przewody doprowadzające powietrze, środek komory).

Więcej informacji a także szczegółową ofertę komór OXYstar można znaleźć na stronie https://dotlenieni.com/ – serdecznie zapraszamy!