Normobaria – Stawka 8% VAT potwierdzona przez Krajową Informację Skarbową

Informujemy, że w piśmie z dnia 28 grudnia 2022 r. Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła możliwość korzystania ze stawki VAT 8% przez właścicieli komór normobarycznych przy pobieraniu opłat za wstęp. Zaznaczamy, że dotyczy to podmiotów świadczących usługi zgodnie z zakresem określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako „działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej” (93.13.Z). Właśnie takie PKD rekomenduje właścicielom normobarii Stowarzyszenie w Dobrej Praktyce Normobarycznej.

Poniżej kluczowy fragment pisma:

Jak wynika z opisu usługi, którą świadczy Wnioskodawca, polega ona na wstępie do komory normobarycznej. Czas sesji trwa (…) godziny, chyba, że użytkownik wykupił wstęp na sesję nocną, wówczas (…) godziny. Wizyty w komorze normobarycznej to dobry sposób na wspomagania kondycji fizycznej, odporności organizmu oraz ogólnej poprawy zarówno samopoczucia/stanu zdrowia. Wizyta w komorze normobarycznej jest możliwa na zasadzie zakupu wejściówek/biletów wstępu (pojedynczych lub w karnecie). Wejście i wyjście z komory dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby przeszkolonej w obsłudze komory normobarycznej. Korzystanie z komory normobarycznej odbywa się zgodnie z zaleceniami i poleceniami operatora komory.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że zakup usługi będącej przedmiotem wniosku to forma działania wybrana dobrowolnie przez człowieka ze względu na osobiste zainteresowania, dla wypoczynku, relaksu, poprawy swojego samopoczucia czy kondycji fizycznej.

Uwzględniając powyższe, usługa będąca przedmiotem analizy stanowi „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”, o których mowa w poz. 68 załącznika nr 3 do ustawy.

Pełna treść pisma jest dostępna tutaj:

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0112-kdsl1-2-440-248-2022-4-ps-wis-usluga-wstep-do-komory-185214749