Oświadczenie członków założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego

 

OŚWIADCZENIE

Doktor Jan Pokrywka opracował technologię normobaryczną z myślą o nowych, efektywnych i nieszkodliwych formach poprawy zdrowia człowieka i przedłużania jego życia. Technologia normobaryczna jest następnym, znaczącym etapem, po dziesiątkach lat badań i użytkowania w świecie, niezwykle korzystnych dla zdrowia urządzeń hiperbarycznych HBOT. Normobaria jest z powodzeniem stosowana i nieustannie rozwijana od 2013 roku.

Terapia normobaryczna jest bezpieczna i przyjazna dla człowieka, a jej efekty terapeutyczne ogromne. Biorąc pod uwagę niezwykle dynamiczny rozwój normobarii w ostatnim czasie, w trosce utrzymanie odpowiednio wysokich standardów jakościowych i bepieczenstwa oraz dalszy prawidłowy rozwój normobarii w Polsce i na świecie, doktor Pokrywka, wraz z gronem ludzi od dłuższego czasu zaangażowanych w rozwój tej technologii, zdecydował się utworzyć Międzynarodowe Stowarzyszenie Normobaryczne Doktora Pokrywki.

Główne zadania nowo powołanego stowarzyszenia, to:

  1. Wspierać i nadzorować rozwój technologii normobarycznej oraz stosowanych przy jej udziale terapii.
  2. Dbać o zachowanie ciągłości badań naukowych nad tą technologią i stosowanymi terapiami.
  3. Upowszechniać normobarię oraz związane z nią idee zdrowego życia i długowieczności, w społeczeństwie polskim i na świecie.
  4. Wspierać użytkowników urządzeń normobarycznych w kwestich technicznych i terapeutycznych oraz nadzorować ich zgodne z ustalonymi normami, bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Doktor Pokrywka wraz z pozostałymi członkami założycielami Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarycznego w przekonaniu, że wszyscy użytkownicy urządzeń normobarycznych kierują się tymi samymi ideałami oraz troską i dążeniami, w kwestii stosowania urządzeń normobarycznych i związanych z nimi terapii, zapraszają ich do przyłączenia się do tej nowej inicjatywy, poprzez wstąpienie w poczet członków stowarzyszenia i aktywne wspieranie go w jego działaniach.