Pierwsze certyfikaty normobaryczne Stowarzyszenia przyznane

Jednym z celów, które przyświecały powołania do życia Stowarzyszenia było stworzenie procesu potwierdzającego zgodność warunków panujących w nowo powstających normobariach z założeniami opracowanymi przez Doktora Pokrywkę. Z radością informujemy, że z powodzeniem uruchomiliśmy program certyfikacji dostępny dla wszystkich naszych członków.

Pierwsze trzy obiekty pomyślnie przeszły procedurę weryfikacyjną. Po potwierdzeniu w pomiarze odpowiednich stężeń tlenu, dwutlenku węgla, wodoru cząsteczkowego a także panującego ciśnienia obiekty w Szalejowie Górnym, Bojanowie i Klotyldzinie otrzymały oficjalne certyfikaty zgodności:

Korzystając z obiektów normobarycznych posiadających certyfikat Stowarzyszenia można mieć pewność, że atmosfera panująca wewnątrz spełnia normy określone w Dobrej Praktyce Placówek Normobarycznych.

Jak otrzymać certyfikat normobaryczny?

Aby ubiegać się o certyfikat normobaryczny należy dołączyć do Stowarzyszenia, co wymaga wypełnienia formularza dostępnego tutaj oraz opłacenia składki członkowskiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przyłączenia się do naszej inicjatywy!

Certyfikowane normobarie